Welkom bij de aanvragendokter

Sta je op het punt om een aanvraag voor een financiële bijdrage in te dienen bij een filantropisch fonds voor een maatschappelijk project op het gebied van welzijn, cultuur of sociale cohesie? Of misschien een project op het gebied van milieu, sport of cultuur?

Heb je behoefte aan een onafhankelijke redacteur die je projectplan nog eens grondig doorleest?

Stuur je projectplan dan op naar de aanvragendokter!

Wie ben ik?

Mijn naam is Jan Riemersma. Na mijn bachelor-opleiding voor streekontwikkeling aan Hogeschool Larenstein (nu Hogeschool Van Hall Larenstein) heb ik 5 jaar werkervaring opgedaan bij grass-root organisaties in Hongarije. Een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket was het schrijven van projectplannen. Daarna heb ik 12 jaar als aanvraagbeoordelaar gewerkt bij verschillende fondsen (Kansfonds, Oranje Fonds, Kinderpostzegels) en in die periode meer dan 1.500 projectplannen beoordeeld uit Oost-Europa, Nederland en Suriname. Daarnaast geef ik cursussen voor aanvragers over geld werven bij vermogensfondsen en begroten voor maatschappelijke projecten. In 2014 heb ik het Handboek voor aanvraagbeoordelaars van filantropische instellingen gepubliceerd.

Mijn doel

Als aanvraagbeoordelaar voor fondsen viel het mij op dat er veel tijd verstrijkt van het moment van indiening tot het moment van besluitvorming door fondsen. Een half jaar is geen uitzondering. Terwijl jij het liefst morgen al aan de slag gaat!

In een half jaar kan de uitgangssituatie van een project geheel veranderen: mensen raken hun enthousiasme kwijt, deelnemers verdwijnen uit beeld, andere zaken krijgen meer prioriteit. Dat is geen optimale start van je project.

Fondsen vragen in toenemende mate gegevens om de slagingskansen van projecten in te kunnen schatten. Geef ze eens ongelijk: er zijn talloze factoren denkbaar die de uitkomst van een project kunnen beïnvloeden. Het gevolg is wel dat het plan goed doortimmerd moet zijn en bij indiening de juiste informatie moet worden verstrekt. Hoe minder vragen en communicatierondes met het fonds, hoe sneller jouw project kan beginnen. Mijn doel is om de afstand tussen aanvrager en fonds te verkleinen. Daarmee kan kostbaar tijdverlies worden voorkomen, waardoor projecten eerder van start kunnen.

Wat doet de aanvragendokter?

Zie mij als een test-aanvraagbeoordelaar. Een laatste toets vóór je het indient bij fondsen. Vandaar ‘laatste hulp’. Mijn ervaring is dat geen enkel projectplan perfect is. Dat hoeft ook niet, maar een plan waarin tegenstrijdigheden, gedachtesprongen, rekenfouten of te veel aannames staan heeft een grotere kans om te worden afgewezen, of vergt op zijn minst een lange beoordelingstijd. Ik lees je projectplan door en plaats suggesties of opmerkingen bij zaken, die voor aanvraagbeoordelaars bij fondsen vragen kunnen opleveren.

Daarnaast zal ik grammaticale wijzigingen voorstellen als dat de begrijpelijkheid verbetert. Ook zal ik het melden als plannen te ambitieus, te complex of te lang zijn. Herhalingen markeer ik ter verwijdering.

Uiteraard kijk ik ook naar de fondsen die je benadert om je begroting dekkend te krijgen. Als ik de indruk heb dat er geen duidelijke match is tussen jouw projectdoel en de richtlijnen van de fondsen, zal ik dat in mijn terugkoppeling melden.

Wat doet de aanvragendokter niet?

Ik doe geen spellingcorrectie. Daar is de spellchecker van je tekstverwerkingsprogramma voor.

Ik doe geen stijlcorrectie. Daarmee zou ik de eigenheid van projectplannen geweld aandoen. Ik doe wel voorstellen tot formuleringen, als onduidelijk is wat je bedoelt.

Ik zal geen aanvragen naar fondsen toeschrijven. Daar prikt een aanvraagbeoordelaar vaak snel doorheen. De aanvraag is jouw verhaal en ik zal er alles aan doen om de authenticiteit ervan te handhaven.

Ik zal geen aanbevelingen doen bij fondsen. Aanvragen dienen voor zichzelf te spreken en niet afhankelijk te zijn van begeleidingsbrieven of telefoontjes van mij. Mijn tekstuele en inhoudelijke suggesties kunnen dus niet worden gebruikt als aanbeveling bij fondsen!

Ik word geen tussenpersoon tussen fonds en aanvrager. Dat zou ook geen zin hebben; fondsen zijn het liefst rechtstreeks in contact met aanvragers.

Ik geef geen tips over fondsenwerving. Echter, als me naar aanleiding van jouw projectplan een fonds te binnen schiet, zal ik je er op wijzen.

Voor je een aanvraag instuurt, lees eerst deze pagina’s:

Spelregels

Instructies

Schrijftips