Gratis kennis

In deze rubriek vind je een aantal artikelen ter verrijking van je gedachten over relaties met geldgevers (filantropen, fondsen, vriendenstichtingen, enz). Wie in deze rubriek korte berichten in de vorm van hapklare, licht verteerbare snacks verwacht, doet er beter aan om niet verder te lezen. Filantropie is een complex proces en niet te vatten in kretologie. De artikelen berichten zijn bestemd voor medewerkers van goede doelen die geregeld aanvragen indienen bij filantropische financierders. Ze mogen vrij worden gebruikt. Citeren is wel zo aardig!